MEDLEMSKAB

Som medlem kan bla. optages
  1. Som medlem kan optages enhver, der fra sit forretningssted i Danmark driver lovligt erhverv som vognmand, og som har en væsentlig berettiget erhvervsmæssig interesse i medlemskab.
  2. Som medlem kan endvidere optages børn i faderens(moderens) forretning eller omvendt, såfremt de ikke er medlem af en fagforening.

Se de samlede betingelser under § 3 i vedtægterne HER

Kontakt bestyrelsen eller servicekontor for nærmere information.

Kontingent til Fyns Vognmandsforening:
Kontingent pr. år til Fyns Vognmandsforening: kr. 1.600,-