VELKOMMEN TIL FYNS VOGNMANDSFORENING

Medlemmer

Kontingent pr. år

Antal mærkesager

Fyns Vognmandsforening er optaget i DTL Danske Vognmænd. Til denne brancheforening hører ligeledes en arbejdsgiverforening DTL-A der kan tilvælges hvis man har ansatte.

Foreningens formål er, at varetage medlemmernes økonomiske, faglige og sociale interesser, og til opnåelse af dette formål skal foreningen bla. gennem bekæmpelse af usund konkurrence søge tilvejebragt et godt sammenhold mellem vognmandsnæringens udøvere og i øvrigt på enhver måde virke for, at sikre medlemmerne de bedst mulige betingelser for udøvelsen af deres erhverv.


Det er ethvert medlems pligt, at arbejde for at skabe det bedst mulige kollegiale sammenhold, og det er derfor en indlysende og almindelig forpligtelse for ethvert medlem at give medlemmerne af foreningen og Dansk Transport & Logistik fortrinsret ved enhver form for forretningsforbindelse.