VORES MÆRKESAGER 

Regelforenkling

Administrativt bøvl koster virksomhederne og samfundet mange penge. Derfor har både den forrige og den nuværende regering initiativer i gang om regelforenklinger, og det arbejde deltager DTL i på flere områder. Målet er, at mere enkle regler kan styrke erhvervets produktivitet.

Læs mere på DTL HER

Køre- hviletid

Køre- hviletiderne er indført for at undgå trætte chauffører, der er til fare for færdselssikkerheden. Hensynet til fair konkurrenceforhold spiller også en rolle.

Læs mere på DTL HER

Miljø

Transportsektoren belaster miljøet. Derfor har lastbilproducenter og andre leverandører i mange år arbejdet hårdt på at udvikle ny og renere teknologi, som mindsker belastningen af miljøet og klimaet. Et meget vigtigt instrument har været EUs Euro-normer, der har lagt begrænsninger på, hvor meget lastbilmotorerne må forurene.

Læs mere på DTL HER 

Trafiksikkerhed

Lastbiler skal indblandes i færre ulykker. Heldigvis går udviklingen den rigtige vej.
Læs mere på DTL HER

Hvad gør vi ved social dumping i transporten?