Fyns Vognmandsforening

Velkomst:

Goddag og velkommen til denne min første generalforsamling som formand for Fyns Vognmandsforening.
Dejligt at vi kan bruge en formiddag sammen med i Vognmandsbranchens tegn.

Vi har i bestyrelsen valgt at pege på Birgitte Suurballe fra DTL som dirigent for generalforsamlingen, hvis der ikke protester fra salen, vil jeg hermed give ordret videre til Birgitte.

Formandens beretning den 21. marts 2020 på Generalforsamling

Indledning:

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen til Fyns Vognmandsforenings ordinære generalforsamling 2020 her på Vissenbjerg Storkro.

Jeg vil gerne suspendere generalforsamlingen et øjeblik, medens vi mindes et medlem, som vi har mistet i det forgangne år siden sidste generalforsamling. Det er Tom Frimodt Christensen fra Fritrans, som døde den 30. september. Jeg vil bede generalforsamlingen rejse sig og holde 1 minuts stilhed til ære for Tom.
Tak!

Så genoptager vi generalforsamlingen.
Jeg glæder mig over at se så mange er mødt frem i år.
Traditionen tro har vi også i år en oplægsholder på efter generalforsamlingen. Her vil DTL`s tekniske konsulent Finn Bjerremand give et indlæg omkring Typegodkendelsesforordningen og bødekataloget.

Når Finn er færdig med sit indlæg er foreningen vært ved en frokost.

Medlemsforhold:

Dags dato har foreningen 99 medlemmer.
Det er et mindre fald på sammenlagt 2 medlemmer.

Fyns Vognmandsforening

Dette skyldes bl.a. 2 forretningsophør og 3 konkurser.
De 7 udmeldte er:
Finn Jespergaard Transport
Sven Ole Jørgensen
JHN Transport
Reno Fyn ApS
J. Hansen Bøstrup
Torben Jensen
Erik Nielsen og Søn Transport A/S

Nye medlemmer:

Jeg vil gerne byde velkommen til vores 5 nye medlemmer, som er:
Dansk Entreprenør Transport ApS
Ernstpriis Transport ApS
TLG Transport
Ærø-Bilen
Ølsted & Allested Vognmandsforretning Bent Sørensen

Bestyrelsens Aktiviteter:
Bestyrelsen har deltaget i en del møder og aktiviteter i det sidste år. Her kan blandt andet nævnes:

 • –  Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
 • –  Der har været afholdt 2 Regionsrepræsentantskabsmøder i hhv.

  Fredericia og Middelfart.

 • –  3 bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 4

  Regionsbestyrelsesmøder

 • –  Bestyrelsen har deltaget, som delegerede på DTL`s

  Generalforsamling i København i maj 2019

 • –  Den 7. september var vi en tur i København med besøg på

  Christiania og Dyrehavsbakken med guidet rundvisning i Korsbæk på Bakken med efterfølgende hyggeligt socialt samvær på Postgården. En veltilrettelagt tur og en stor og god oplevelse på Postgården under middagen.

  Stor tak til John Pilegård og Torben Andersen for arrangement af turen, som var meget vellykket.

  Foreningen har også i det forgangne år fået ny hjemmeside, og vi er kommet på både Facebook og Linkedin. Jeg vil opfordre medlemmerne til at benytte sig af disse nye tiltag og bruge dem flittigt. Der er mange nyttige oplysninger og opslag at hente her.

  Tak for godt samarbejde med SmallBusiness – Digital Markedsføring & Online Annoncering, som har udført et stort arbejde for foreningen.

Medlemsfordele:

 • –  Cirkle K aftalen er endnu en gang blevet bedre. Den er blevet forlænget med mulighed for endnu bedre rabatter, bedstepris på Cirkle K, Ingo, 1-2-3, og bestyrelsen erfarer, at det er en god aftale, som både den enkelte vognmand og vores lokalforening får økonomisk gevinst ud af.
 • –  IF skadesforsikring, som er DTL’s nye samarbejdspartner på forsikringsområdet har efter det første år fået ca. 17 % af DTL’s medlemsvirksomheder som kunder.
 • –  Af andre medlemsfordele kan nævnes:
 • –  TVS- Tacho online, Applus Bilsyn, SOS Dansk Autohjælp, Experian, Krak, Bankpartner, Telefoni m.m.

DTL/servicekontoret:

 • –  Pr. 1. januar 2020 har vi selv overtaget lejemålet i Vejle efter FDL, som er flyttet til Århus. Det har medført, at vi fremadrettet kan afholde aftenmøder samt andre mindre arrangementer på servicekontoret. Det er en stor fordel for pigerne på kontoret, at det nu kun er DTL, som er hjemmehørende på lejemålet.
 • –  Godstransportens udviklingsfond er stadig med i den landsdækkende rekrutteringskampagne med TUR om ”Job i Transport”. Projektet er forlænget til 2024. Der er stadig tale om ”Roadshow”, hvor der besøges folkeskoler, efterskoler, erhvervsskoler og messer for oplysende kampagne, der skaber interesse for transporterhvervet. Lastbilen kører hver dag hele året.

  – Nye tal viser, at transportuddannelserne er de eneste, hvor optaget er vokset. Der er optaget ca. 35% flere på disse uddannelser, og det er vi sikre på, at ”Job i Transport” har bidraget til.

Politik:

Økonomi
Dansk økonomi er ved at gå ned i gear, men alt tyder på, at den vil lande blødt, og der forventes ikke en decideret tilbagegang i 2020. Dog er der stor usikkerhed omkring Englands Brexit, handelskrig mellem USA og Kina samt andre konflikter, f.eks. USA/Iran. Det svenske marked svigter også lidt.

Dyretransport
Klippekortordningen nåede ikke at blive afskaffet inden folketingsvalget, men er efterfølgende blevet afskaffet af den nye regering. Endvidere skal der ændres på transportørens ansvar for dyrenes transportegnethed. Det skal i højere grad være dyrlæge og landmand, som har ansvaret. Under transporten skal det stadig være transportøren, der bærer ansvaret.

NLA
NLA har indgået officielt samarbejde med søsterorganisationerne i Frankrig og Tyskland, og der er åbnet fælles kontor i Bruxelles. Dette styrker arbejdet omkring EU’s vejpakke, social dumping mv.

Vi mistede sørgeligt nok direktør for NLA Søren Hylstrup Larsen i september, da han pludseligt afgik ved døden. ”Ære være hans minde”. Pr. 1. marts 2020 tiltræder Sørens afløser, som er et kendt ansigt i disse kredse. Han er 39 år og hedder Thorsten Laksafoss Holbek.

EU`s vejpakke
Efter en træg kamp for en ny vejpakke med stor modstand fra østlandene, så er EU vejpakken endelig ved at være på plads. Den indeholder aftaler om samme løn for samme indsats, opgør med skuffeselskaber, lastbiler skal vende hjem oftere, begrænsninger i carbotage kørsel, værdige forhold, stærkere kontrol og ændrede køre- og hviletidsregler mht. lange hvil.

Grøn omstilling
Der mangler stadig klare udmeldinger fra regeringen, som gør at processen vil løbe over en mangeårig periode.

Hastighed
En af DTL’s mærkesager – den længe ventede 80 km/timen for lastbiler uden for tættere bebygget område – er endelig trådt i kraft fra 1. januar i år.

Højere lastbiler
Også højden på lastbiler er fra 1. januar lovmæssigt ændret fra 4,0 m til 4,1 m. DTL glæder sig over det, men kunne godt have ønsket 4,2 m eller gerne det samme som flere nabolande, som har 4,4 m tilladt højde.

Infrastruktur
DTL går aktivt ind i debatten om infrastruktur, hvor udbygning af motorvejsnettet og flere broforbindelser vil lette forbindelsen mellem landsdelene. Der er fremlagt en plan til ca. 113 milliarder af tidligere regering, som den nye regering vil forhandle en langsigtet plan ud fra. Kattegatforbindelsen var dog ikke med i anbefalingerne, men er igen på bordet under S-regeringen.

DTL efterlyser mere kapacitet på rastepladserne end der er lagt op til i planen. Der er dog ikke noget konkret, men de vil nøje overvåge effekterne af tiltag og vurdering af behov vil ske i dialog med vejtransportbranchen.

Post Nord
DTL holder stadig øje med, at der ikke gives ulovlig statsstøtte til pakkedistribution, som underminerer vognmandsbranchen.

Miljøzoner
Der kommer nye miljøzonekrav pr 1. juli 2020. Dette skabte urimelige krav pga. registreringsdatoen som skilledato og ikke euronormen. Miljøministeriet har planer om at droppe denne skilledato, så endnu en sejr for DTL og andre organisationer.

Overhalingsforbud
Uden om branchen er det besluttet, at der skal etableres yderligere 270 km overhalingsforbud ud over de 230 km, der er i forvejen på motorvej. DTL kæmper sammen med vores følgegruppe mod disse tiltag. Forbuddet har også ramt Svendborg-motorvejen!

Rastepladser
Mangel på plads på rastepladser har DTL arbejdet intensivt med. Det kan ikke være rigtigt, at transportører enten skal bryde køre- og hviletider med risiko for store bøder eller alternativt betale tårnhøje bøder for parkering uden for båse. Der bliver ikke lyttet til branchen, det skal løbende vurderes. DTL vil lægge pres på for løsning af disse problemer.

Sikkerhedskritiske fejl
Der er vedtaget skærpelse af bødeniveau for kørsel med ”kritiske fejl”. Færdselsstyrelsen pointerer, at der ikke er ændret på kritiske fejl, men blot på sanktionerne for kørsel med kritiske fejl. Færdselsstyrelsen har udarbejdet et katalog, som beskriver, hvad der betegnes som ”kritiske fejl”.

Citat: Man skal stadig kunne have set eller konstateret fejlene, før man kan blive straffet.

Finn Bjerremand kommer nærmere ind på dette i sit indlæg efter generalforsamlingen.

Varebiler
Godsloven, som nu også gælder kørsel med varebiler trådte i kraft 1. juli 2019. Der var en forsinkelse fra Færdselsstyrelsens side med udstedelse af tilladelser. Derfor gik der 3 måneder ekstra før kontrol om opfyldelse af tilladelseskrav var til stede. Politiet holder mange razzia som viser, at der stadig kører varebiler rundt, som ikke har orden i tingene. Dette skulle gerne begrænses i løbet af kort tid. DTL ser frem til, at der bliver styr på varebilsområdet.

Særtransport
DTL Kran Blok laver et stort arbejde for bedre forhold for særtransport. Vi har i dag Finn Bjerremand med her, og han kommer nok ind på nogle af de tiltag, som er kommet igennem den sidste tid.

Afrunding:
Jeg vil hermed afslutte min beretning med en tak til alle medlemmer og de fremmødte for et godt samarbejde i året der er gået.

Jeg benytter chancen til en opfordring om at støtte op om lokalforeningen, når vi har arrangementer.

Brug jeres Organisation. Både Servicekontoret og DTL.

Jeg vil i den forbindelse gerne udtrykke stor ros og engagement til vores konsulenter Birgitte Suurballe og Stinne Møller Hansen på servicekontoret i Vejle. De udfører hver dag et stort stykke arbejde til glæde og gavn for medlemmerne og vores forening.

Tusind tak for det!

Jeg vil også gerne takke min bestyrelse for et godt og udbytterigt samarbejde i mit første år som formand.

Med dette overlader jeg min beretning til generalforsamlingen.